Позив за јавну набавку – гас 2022.

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2021.

Конкурсна документација за јавну набавку – гас 2018.

Позив за јавну набавку 2018.

Јавна набавка – екскурзије 2018.

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирног споразума

Позив за јавну набавку – гас

Конкурсна документација за јавну набавку – гас

Обавештење о измени конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације – гас

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке – гас