Четворогодишњи образовни профил. Профил са дугом традицијом који ученицима пружа широко опште образовање и стручно оспособљавање неопходно за рад у струци. Ученици уче два страна језика. Након завршеног школовања ученици поседују стручне квалификације као што су: организација и продаја туристичких аранжмана, угоститељских и туристичких услуга, вршење послова на непосредном пријему гостију и резервацијама, вођење кореспонденције, вршење откупа страних средстава плаћања, фактурисање и наплаћивање пружених услуга, конципирање програма излета, прикупљање туристичких података, објашњавање и показивање туристима природних лепота и реткости, културно-историјских споменика, уметничких дела и етнографских знаменитости, израда калкулација, координирање рада туристичких и угоститељских организација и служби. Особине и вештине којима се ученици током школовања оспособљавају и развијају су организационе способности, комуникативност, одговорност, убедљивост, сналажљивост.

Download (PDF, 261KB)