Трогодишњи образовни профил. Профил који се заснива на практичној настави и стицању теоријских и практичних квалификација из области трговине. Предмети поред општеобразовних дају и квалитетна знања из саме струке. Ученици усвајају знања о организацији продавнице, малопродаји и велепродаји, инструментима за мерење и техничким уређајима у продавници. Стручно оспособљени ученици након завршетка образовања у овом профилу стичу стручне квалификације, као што су између осталих: овладавање техником непосредне продаје робе, начинима плаћања, благајничком документацијом, снабдевање продавнице робом, формирањем малопродајних цена, пословном кореспонденцијом, праћења прописа у трговини, поступцима инвентарисања и контроле у продавници, тржишту.

Ученици током школовања стичу вештине из  области рачунских система и рачунских комуникација као и личне и друштвене квалификације попут комуникације, пословне културе, тимског рада, сарадње, одговорности.

Download (PDF, 255KB)