Четворогодишњи огледни образовни профил, први огледни профил са подручја рада економија, право и администрација, настао је у оквиру GIZ (GTZ) пројекта подршке реформи средњег стручног образовања. Наставни садржаји који чине овај профил обухватају области пословне администрације и кореспонденције, маркетинга, књиговодствених и правних послова, менаџмента, предузетништва, али и неопходних садржаја из области информатике и рачунарства, енглеског језика и друго. Стечена теоријска знања ученици примењују у пракси кроз симулацију пословања у оквиру виртуелног предузећа које симулира послове набавне, продајне, књиговодствене и службе правних послова. Ова обука одвија се у за то посебно опремљеним кабинетима.

По завршетку школовања ученици ће стећи широк спектар знања и вештина у оквиру планирања, организовања и праћења реализације различитих пословних активности: координирање пословним активностима, примена правне регулативе, службена кореспонденција, вођење основне економске и правне евиденције, праћење и реализација финансијских и других обавеза, архивирање документације, организација промоција, презентација, састанака…

Download (PDF, 257KB)