• sl_d
  Александра Врионис
  секретар
  sekretar@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Слађана Јевђенијевић
  шеф рачуноводства
  racunovodstvo@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Мирјана Банковић
  књиговођа-ликвидатор
  administrativniradnik@ekonomskasopot.edu.rs