Letak PREDNJA manja        Letak ZADNJA manja

Водич за подручје рада – економија, право и администрација

Водич за подручје рада – трговина, угоститељство и туризам

Образовање стечено у нашој школи представља добру основу за наставак даљег школовања, јер ученици имају могућност да након положене матуре у четвртом степену и завршног испита у трећем степену упишу неки од многобројних факултета или виших школа. Такође, ученици који се одлуче да се запосле након завршетка средње школе, поседују квалитетна стручна знања, због озбиљног приступа практичној настави у образовању. Није реткост да вредне и способне ученике током практичне наставе послодавци ангажују још и у току њиховог школовања за обављање сезонских послова (сајамске презентације и промоције предузећа) или запошљавају одмах након завршене средње школе.

Почевши од школске 2019/2020. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће у складу са Законом о електронској управи и како би се процедура уписа поједноставила у административном смислу, обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред средњих школа Републике Србије. Путем овог софтвера ће се документи попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта прибављати електронским путем, те родитељи и ученици неће имати обавезу да то прилажу приликом уписа.

Наша школа у школској 2019/2020. години уписује ученике у следеће образовне профиле:

IV степен
економски техничар – 30 ученика
финансијски администратор – 30 ученика
туристички техничар – 30 ученика
комерцијалиста – 30 ученика

III степен
трговац – 30 ученика.

Детаљније о свим образовним профилима можете видети овде.