Библиотека наше школе налази се на првом спрату Ф објекта. Заузима простор од 140,34 м2. У њеном саставу је и пространа читаоница, опремљена функционалним намештајем и специјализованом опремом (рачунари, штампач и апарат за копирање). Школска библиотека ради свакодневно од 8 до 14 часова а за рад су задужена четири школска библиотекара, који су уједно запослени и у настави. Највише пажње у раду библиотеке посвећено је редовним активностима: евидентирању нових књига, учлањењу нових чланова, издавању књига различите садржине и намене, као и сарадњи са директором и предметним наставницима у вези са набавком нових уџбеника и приручника, припремама школских прослава, програма и јубилеја. Књижни фонд библиотеке броји око 3000 наслова, од тог броја највише је књига из области лектире за све разреде, као и из стручне и методичке литературе, а мањи број из области белетристике. Библиотечки фонд се редовно увећава, ове школске године набављено је 200 наслова из области школске лектире.
Традиционално, сваке године, школска библиотека организује посету сајму књига у Београду. Успешно сарађујемо са Градском библиотеком „Милован Видаковић“ и Центром за културу Сопот. Врата наше библиотеке увек су отворена за све културне манифестације и реализацију занимљивих и креативних идеја.