Кнеза Милоша 12,
11450 Сопот,
телефон/факс: 011/8251-392, 8251-120

e-mail: ekonomska@sopot.edu.rs