Четворогодишњи огледни образовни профил који је настао 2007. године на основу статистичке анализе квалификационих потреба привреде Србија и процене њеног будућег развоја. Избором овог занимања ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, односно уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања, стичу и неопходна информатичка знања, као и знање енглеског и немачког језика.

Практичним вештинама неопходним за ову врсту послова ученици овладавају у оквиру виртуелног предузећа кроз симулацију набавне, продајне, складишне и књиговодствене службе. Поред већ наведеног будући комерцијалиста ће научити да користи савремена средства комуникације и евиденције, ефикасно организује време, да буде љубазан, тачан, предузимљив и флексибилан у односу према пословним партнерима и сарадницима.

Download (PDF, 256KB)