Актив за развој Школског програма

 • sl_d
  Весна Стојисављевић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Предраг Анђелић
  директор школе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Гордана Николић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Драган Стевановић
  наставник рачунарства и информатике
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Аница Савић
  наставник српског језика и књижевности
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Снежана Вујачић
  наставник права
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Јулијана Банковић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Татјана Илић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs

Актив за развојно планирање

 • sl_d
  Гордана Глишић
  наставник математике
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Предраг Анђелић
  директор школе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Јулијана Банковић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Тања Трипковић
  наставник информатике и рачунарства
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Аница Савић
  наставник српског језика и књижевности
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Снежана Вујачић
  наставник права
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Виолета Пешић
  наставник географије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  представник Савета родитеља
 • sl_d
  представник Ученичког парламента

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Предраг Анђелић
  директор школе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Александра Врионис
  секретар
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Гордана Николић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Наташа Мартић
  наставник психологије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs

Тим за заштиту и унапређивања здравља ученика и превенцију болести зависности

 • sl_d
  Станка Савић
  наставник физичког васпитања
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Светлана Мијаиловић
  наставник биологије и екологије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Предраг Анђелић
  директор школе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Александра Врионис
  секретар школе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Милош Савић
  наставник физичког васпитања
  mail@ekonomskasopot.edu.rs

Тим за самовредновање

 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Душица Гојковић
  наставник српског језика и књижевности
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Наташа Сретеновић
  наставник информатике и рачунарства
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Татјана Илић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Данијела Тодоровић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Наташа Мартић
  наставник психологије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs

Тим за израду плана стручног усавршавања

 • sl_d
  Виолета Пешић
  наставник географије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Наташа Мартић
  наставник психологије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Јасмина Гајић
  наставник економске групе предмета
  mail@ekonomskasopot.edu.rs

Креативни тим

 • sl_d
  Душица Гојковић
  наставник српског језика и књижевности
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Наташа Мартић
  наставник психологије
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Бранислав Стефановић
  наставник историје уметности и ликовне културе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Аница Савић
  наставник српског језика и књижевности
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Никица Тркуља
  школски психолог
  mail@ekonomskasopot.edu.rs
 • sl_d
  Ненад Катић
  наставник верске наставе
  mail@ekonomskasopot.edu.rs