У сарадњи са удружењем грађана „Мој лепи град“ реализован је пројекат „Заштитимо се заједно“ који је подржан од Секретаријата за образовање и Агенције за европске интеграције. Пројекат је реализован у школи у виду четири предавања и то за сваки разред посебно чиме је омогућено свим ученицима школе да присуствују предавању.
О најважнијим темама (заштита од нежељене трудноће и полно преносиве болести, физичка и психичка зрелост и ступање у сексуалне односе, итд.) са ученицима су разговарали Софија Богдановић, психолог и Радомир Филиповић, доктор-гинеколог. По завршетку трибине ученици су добили пропагандни материјал.