Образовање стечено у нашој школи представља добру основу за наставак школовања. Највећи број наших ученика наставља школовање на бројним факултетима и вишим школама из области економије, права и туризма, али и на факултетима као што су филолошки, математички, географски, учитељски, технолошки, рударско-геолошки, машинство, разне струковне школе информационих технологија итд. Поносни смо на број наших ученика који школовање настављају на буџету РС.
Они ученици који се определе за запошљавање имају квалитетна стручна знања. Практичној настави се приступа врло озбиљно. Није реткост да вредне и способне ученике током практичне наставе послодавци ангажују још у току школовања за обављање сезонских послова, сајамских презентација и промоција предузеца или их запошљавају одмах након завршене средње школе.
Будући средњошколци, добро нам дошли!