Позивамо све заинтересоване ученике да посете страницу Бизнис инкубатор Економско-трговинске школе и да се прикључе раду ове секције!

Бизнис инкубатор Економско-трговинске школе Сопот