У петак, 05.05.2017. године, у сарадњи са ПУ СОПОТ, одржано је предавање за матуранте. Теме овог предавања односиле су се на ризично понашање младих које подлеже законским санкцијама, последице таквог понашања итд. Највише пажње предавачи су посветили болестима зависности и понашању у саобраћају, истичући да управо ове појаве највише доводе до сукоба са законом али и угрожавање сопствене и туђе безбедности.

Policija 1 Policija 2 Policija 3 Policija 4