Одељење Т-16 је 08.12.2016. посетило маркет Роду. Циљ овог стручног излета је стицање увида у основне облике и начине продаје и увиђање улоге и значаја продавца у коначном пласману робе. Поред продајног простора ученици су обишли и помоћне просторије и разговарали са Кристином Јанићијевић, менаџерком маркета.

tcm-1 tcm-2 tcm-3 tcm-4