Народну банку Србије посетили смо 09.марта 2017. године. Овај стручни излет је организован за ученике одељења Е-31 и Фа-42, а излет су организовале и реализовале одељењске старешине ова два одељења и професорке економске групе предмета, Татјана Илић и Снежана Радучић. Циљ овог излета је упознавање ученика са надлежностима ове значајне финансијске институције и основама нашег монетарног система.

NBS 1 NBS 2 NBS 3 NBS 4 NBS 5 NBS 6 NBS 7 NBS 8 NBS 9 NBS 10 NBS 11 NBS 12