У понедељак, 23.04.2018. године, одржано је ПИСА тестирање за групу ученика који су рођени 2002. године. Ови ученици су радили тестове који проверавају следеће области: разумевање прочитаног, математичку, научну и финансијску писменост. Резултати овог тестирања, којим је обухваћено 222 школе у Србији, биће доступни јавности крајем 2019. године.