Данас је у свечаној сали наше школе одржано предавање под називом “Родна равноправност”. Предавање су одржали ученици одељења Фа-42, Милош Чокић и Срећко Даниловић. Ово предавање се односило на присутност стереотипа и предрасуда у нашем друштву, начинима и могућностима да их превазиђемо, разговорало се и о врстама дискриминације и начинима да је препознамо и против ње делујемо. Предавању су присуствовали представници свих одељења, по пет ученика из сваког одељења. Њихов задатак је да исто предавање на часовима одељењске заједнице одрже својим друговима како би се подигла свест о равноправности и једнакости, односно о важности ових вредности.

rodna-ravn-1 rodna-ravn-2 rodna-ravn-3 rodna-ravn-4