Коаутор уџбеника из предмета Вештине комуникације је Наташа Мартић, професор психологије у нашој школи. Захваљујући њој имамо прилику да вам га представимо одмах по изласку из штампе.

vestine komunikacije
Реч аутора:
“Уџбеник Вештине комуникације настао је као одговор на потребу да се ученицима теоријски приближи савладавање вештине комуницирања. Само познавање теорије није довољно, али представља добру основу за учење ових вештина кроз вежбе на часу с предметним наставником. У оквиру наставних тема, појаснили смо појмове комуникације, принципе на којима се заснива конструктивна, односно успешна комуникација, што је пропраћено и примерима који чине вештину комуникације. Један део уџбеника посвећен је методама разрешавања конфликтних ситуација с којима се свакодневно суочавамо. Посебно смо се бавиле питањима јавне и масовне комуникације. Уџбеник прати наставни план и програм за образовни профил пословни администратор, али може да буде занимљив и за друге струке.
Овим уводним напоменама желимо да истакнемо да смо овим уџбеником желеле да ученицима пружимо теоријску основу која би била темељ за надградњу њиховог знања кроз вежбе, али и да смо се трудиле да сам уџбеник упућује и на друге изворе знања. Задацима датим у уџбенику желеле смо да додатно активирамо ученике, али смо понудиле и текстове који могу бити занимљиви за све.
Ученицима желимо успех у раду.”