Општи квалитет образовне установе оцењује се оцнемама: 1, 2, 3 и 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена. “Од 29 процењених стандарда Економско-трговинска школа је остварила више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање. На основу наведеног, оцењује се општи квалитет школе највишом оценом 4.”
ПОНОСНИ!

cetvorka